کارگاههای آموزشی

درباره همایش > کارگاههای آموزشی >


عزت نفس کلید طلایی توسعه پایدار اقتصادی

1396/02/14
دکتر سید محسن علامه استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
ظرفیت 50 نفر

کارگاه عزت نفس کلید طلایی توسعه پایدار اقتصادی توسط دکتر سید محسن علامه عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در روز همایش برگزار میگردد.

لينك اصلي

چالش های مدیریت در هزاره سوم

1396/02/14
دکتر سید محسن علامه، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
ظرفیت 50 نفر

کارگاه چالش های مدیریت در هزاره سوم توسط دکتر سید محسن علامه، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در روز همایش برگزار میگردد.

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر