محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

-        مدیریت بازار و اقتصاد مقاومتی

-        مدیریت مالی و اقتصاد مقاومتی

-        توسعه صادرات و اقتصاد مقاومتی

-        مدیریت بازرگانی

-        مدیریت صنعتی

-        مدیریت مالی

-        مدیریت استراتژیک

-        مدیریت پروژه

-        مدیریت منابع انسانی

-        مدیریت آینده پژوهی

-        مدیریت بازار

-        مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه

-        مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات

-        مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی

-        مدیریت تولید، فرایند و عملیات

-        مدیریت بیمه

-        مدیریت جهانگردی و گردشگری

-        مدیریت دانش

-        مدیریت زمان

-        مدیریت ریسک و مدیریت بحران

-        مدیریت رسانه

-        مدیریت شهری

-        مدیریت اجرایی

-        مدیریت دولتی

-        مدیریت اموربانکی

-        مدیریت تصمیم گیری و سیاستگذاری

-        مدیریت آموزشی

-        مدیریت امورفرهنگی

-        مدیریت آموزش عالی

-        مدیریت محیط زیست

-        مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

-        رهبری و رفتار سازمانی

-        اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت

-        حقوق و مدیریت

-        خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

-        علوم رفتاری و مدیریت

-        تجارت الکترونیک

-        مدیریت اسلامی