راهنمای نگارش مقالات

صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقالات


یکسان سازی نام نویسنده مسئول، نویسندگان همکار و عنوان مقاله در پنل کاربری جهت صدور گواهی پذیرش

  با توجه به این که گواهی پذیرش مقالات بر اساس اطلاعات موجود در پنل کاربری شرکت کنندگان (نه اطلاعات موجود در مقاله) صادر می گردد، لذا از شرکت کنندگان گرامی درخواست می گردد اطلاعات خواسته شده که در زمان ثبت نام از سوی سیستم همایش در پنل کاربری از شما خواسته می شود را با دقت تمام تکمیل نمایند. به ویژه: نام نویسنده مسئول، نویسندگان همکار و عنوان مقاله و همچنین آدرس کامل پستی (استان، شهرستان و کد پستی). لازم به ذکر است بعد از ارسال مقاله، دبیرخانه همایش هیچ مسولیتی را برعهده نخواهد گرفت.


قالب تنظیم مقاله
** تعداد صفحات مقالات ارسالی نباید حداکثر از 15 صفحه بیشتر باشند.
** مقالات باید در (2003 یا 2007) Microsoft Word آماده و ارسال گردند. از ارسال نسخه PDF   به تنهایی مقاله خودداری نمایید.

** پژوهشگران فقط باید اصل مقاله خود را ارسال نمایند.

از ارسال چکیده مقاله خودداری گردد.
برای دانلود فرمت مقاله به زبان فارسی و انگلیسی لطفا بر روی لینک های مورد نظر کلیک  نمایید.


جهت دانلود راهنمای نگارش مقالات فارسی روی لینک زیر کلیک کنید
جهت دانلود راهنمای نگارش مقالات انگلیسی روی لینک زیر کلیک کنید

جهت دانلود فایل خام نگارش مقالات روی لینک زیر کلیک کنید